Novosti

Obavješavamo Vas da u 2022. godini Radna grupa mladi kardiolozi u saradnji sa farmacetskom kućom Berlin Chemie organizuje sljedeće edukativne tečajeve škola: Ventrikularne aritmije i iznenadna srčana smrt: 11.06.2022. godine Akutni koronarni sindrom, dijagnostika i terapija: …

Poštovani članovi UKuBiH, U okviru drugog internacionalnog kongresa Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta, HISPA i Svjetskog Udruženja za vaskularno zdravlje ISVH koji je održan u Kongresnom centru Etno Sela Stanišići kod Bijeljine od 1.4.do …

Obavještenje o Školi EKG u praksi održanoj 26.03.2022. godine u Kući Srca u Sarajevu U sklopu redovnih aktivnosti vezanih za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini, u subotu 26.03.2022. u Kući srca, …

It is with great pleasure to announce that the Medicine 2042 Congress will take place on June 8-9, 2022 in Tel Aviv, Israel.   Medicine 2042 will once again focus on bringing healthcare, science and …

Dear Members, We are pleased to inform you that the World Heart Federation is currently working on an initiative called World Heart Vision 2030, a report that will address strategic challenges and opportunities the cardiovascular health community …

Dear Friends, The deadline to apply for the Emerging Leaders Programme 2022 has been exteded until 13 March. Don't miss your chance to join our growing community of leaders who are shaping the future of cardiovascular health. Now in …

Poštovani, Obavještavamo Vas da Uduženje kardiologa u BiH organizuje Simpozijum “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” u periodu 27. i 28.05.2022.godine u Natura Art Resort, Lohovo, Bihać.  Svi članovi UKuBiH koji žele aktivno učestvovati u Simpozijumu mogu poslati …

Poštovani, Obavještavamo Vas da Uduženje kardiologa u BiH u suradnji sa farmaceutskom kućom Berlin-Chemie, Menarini, organizuje četiri Škole “EKG u praksi” u 2022.godini.  Prva Škola “EKG U praksi” održat će se 26. marta. 2022. godine …

Poštovani,  Obavještavamo Vas da Uduženje kardiologa u BiH u suradnji sa Shiller Broma Bel firmom, organizuje Škole 19. marta. 2022. godine u “Kući srca”, sjedištu Udruženja kardiologa u BiH, Štrosmajerova 6, 71000 Sarajevo sa početkom …