KONGRESI

Udruženje Kardiologa u Bosni i Hercegovini održalo je naučni skup 17. i 18. 2021.g. u Hotelu Holiday Inn pod nazivom „Novine i izazovi u dijagnostici i liječenju srčane insuficijencije“. Na skupu su učestvovali kardiolozi iz cijele Bosne i Hercegovine, a …

Poštovani, podsjećamo Vas da je novi termin održavanja 5. kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem od 24. do 26. septembra 2021.godine. Kongres će se održati u Banja Luci u skladu sa epidemiološkom situacijom i važećim propisima Republike Srpske. Detalji …

vrhunski predavači iz zemlje i svijeta zanimljive teme tečaj iz ehokardiografije interaktivni samostalni rad na sučelju virtualne radne stanice Broj mjesta je ograničen

EAS Congress Present your work at EAS 2021, Helsinki, Finland Even while we thank our EAS 2020 faculty and presenters for contributing to the scientific discussion at our recent virtual meeting, we are already looking forward to continuing the conversation …

We would like to give all National Societies and their members the opportunity to take part in our Virtual Congress, so we would appreciate if you as a National Society President can share this e-mail with your National Society members. …

Poštovani, na samom početku srdačno Vas pozdravljam u ime agencije Travel plan, koja je tehnički organizator 5. Kongresa kardiologa Republike Srpske, koji će se održati u Banja Luci u terminu od 28. do 30. maja 2020.godine. Na Kongresu će učestvovati …