Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Radna grupa za valvularne bolesti

Zumreta Kušljugić
Predsjednik radne grupe