Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Radna grupa za pedijatrijsku kardiologiju

Senka Mesihović-Dinarević
Predsjednik radne grupe

pedijatrijska kardiologija