Radna grupa za Pedijatrijsku kardiologiju

Senka Mesihović-Dinarević
Predsjednik radne grupe

EUROPEAN PAEDIATRIC AND CONGENITAL CARDIOLOGY COLLABORATION

PRVI POZIV: Obilježavanje Svjetskog dana srca Datum: 29.9.2023. Mjesto održavanja: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), Sarajevo, Bistrik 7   …

Kongres kardiologa BiH Sarajevo 13-16.10.2022. Pedijatrijska kardiologija   Senka Mesihović-Dinarević, Jasminka Prguda-Mujić, Timur Šečić: “Post-COVID-19 kod 70 djece iz Sarajeva-kardiovaskularni i imunološki …