KKE Kontinuirana kardiološka edukacija

Simpozij EKG u praksi – 11.06.2022

Simpozij EKG u praksi – 26.03.2022

Simpozij EKG u praksi – 04.12.2021

Dana 11. 06.2022.god. u “Kući Srca” sjedištu Udruženja kardiologa u BiH (UKuBiH) uspješno je održana IV Škola EKG-a u praksi u organizaciji …

Obavješavamo Vas da u 2022. godini Radna grupa mladi kardiolozi u saradnji sa farmacetskom kućom Berlin Chemie organizuje sljedeće edukativne tečajeve škola: …