KKE Kontinuirana kardiološka edukacija

Simpozij EKG u praksi – 26.03.2022

Simpozij EKG u praksi – 04.12.2021

Obavješavamo Vas da u 2022. godini Radna grupa mladi kardiolozi u saradnji sa farmacetskom kućom Berlin Chemie organizuje sljedeće edukativne tečajeve škola: …