Novosti

Familiar hypercholesterolemia awareness raising road show Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH   Petak 27.01.2023 u 18:00h OTVARANJE SIMPOZIJA 18:00 Obraćanje predsjednice Udruženja kardiologa u BiH prof.dr Zumrete Kušljugić 18:10 Familijarna hiperholesterolemija Belma …

U “Kući srca” u Sarajevu 03.12.2022. godine održana je 5. Škola EKG-a u praksi, na temu “Dijagnostika i terapija atrijalne fibrilacije”. UKuBiH sa random grupom Mladi kardiolozi od 2020. Godine organizuje Škole EKG u praksi, …

Na sastanku UO UKuBiH, Tuzla, 06.11.2022. izvršena je detaljna analiza 9. Kongresa UKuBiH sa međunarodnim učešćem, održanog u Sarajevu, 13-16.10.2022. Zaključak: UO UKuBiH, nakon detaljne analize, zaključuje da je ukupan rezultat Kongresa izuzetno uspješan, imajući …

Poštovani, U ime predsjednice UKuBiH ponovo šaljemo dopis svim članovima UK sa željom da se aktiviraju u radu UK. Naša vizija i misija je edukacija aktivnog i pasivnog članstva i nadamo se da će u …

Dana, 29.09.2022. godine u organizaciji Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini je obilježen “Svjetski dan srca”. Članovi udruženja, zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta u Sarajevo, kao i sa studentima “School of Medicine, Sarajevo School of …

SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022. Dana 29.09.2022. godine Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini će obilježiti Svjetski dan srca. Cilj Udruženja je promocija preventivne kardiologije, kao esencijalnog segmenta djelovanja jednog kliničara. Ispred “Kuće srca” (Štrosmajerova br. …

Dana 11. 06.2022.god. u “Kući Srca” sjedištu Udruženja kardiologa u BiH (UKuBiH) uspješno je održana IV Škola EKG-a u praksi u organizaciji Radne grupe “Mladi kardiolozi”. Tema je bila “Dijagnostika i terapija ventrikularnih poremećaja ritma …

U hotelu Natura Art Resort Lohovo Bihać, u periodu od 27.05 do 28.05.2022. godine održan je naučni skup “Prevencija kardiovaskularnih bolesti”, u organizaciji Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine. Kardiolozi iz cijele Bosne i Hercegovine su …

Poštovani, Udruženje Kardiologa u Bosni i Hercegovini organizuje Simpozij – Prevencija kardiovaskularnih bolesti, koji će se održati u Bihaću u periodu od 27.05. – 28.05.2022. godine. Program simpozija možete preuzeti u prilogu. Srdačan pozdrav. PROGRAM