Škola EKG u praksi 26.03.2022

Obavještenje o Školi EKG u praksi održanoj 26.03.2022. godine u Kući Srca u Sarajevu

U sklopu redovnih aktivnosti vezanih za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini, u subotu 26.03.2022. u Kući srca, prostorijama udruženja u Sarajevu, održana je prva od četiri planirane škole EKG-a u ovoj godini.

Tema prve škole je bila dijagnostika i terapija supraventrikularnih poremećaja ritma. Voditelj škole je bio Milan Gluhović iz Specijalne bolnice Centar za Srce Sarajevo, a predavači su bili mladi ljekari iz cijele Bosne i Hercegovine:

Lamija Pojskić Ferhatbegović i Ena Štimjanin iz Kantonalne bolnice Zenica,Begajeta Čaušević iz Kliničkog centra Tuzla,Jasenko Radović iz Medical Institute Bayer, Anela Šubo iz Opšte bolnice Abdulah Nakaš Sarajevo, Ivana Lalović iz Opšte bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, Srđan Popović iz Univerzitetske bolnice Foča, te Sabina Ćemalović iz Kantonalne Bolnice Bihać. Prof. dr. Zumreta Kušljugić, prof. dr Šekib Sokolović, te mr.sci. dr Nihad Kukavica su bili odgovorni za naučni nivo škole, a veliku zahvalnost za organizacionu i finansijsku podršku dugujemo Kompaniji Berlin Chemie.

Škola je okupila preko 60 mladih ljekara iz cijele Bosne i Hercegovine što je siguran znak da je tema škole veoma aktuelna, te da je kontinuirana kariološka edukacija, koju sprovodi Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini tokom cijele godine, prepoznato od strane ljekara u Bosni i Hercegovini.

Naredna škola EKG u praksi je planirana za jun mjesec i tema naredne škole će biti ventrikularni poremećaji ritma.