Radna grupa za aterosklerozu

Radna grupa za Aterosklerozu

Belma Pojskić

Članovi predsjedništva:
Prof.dr. Salem Alajbegović – dijabetolog
Prof.dr. Zelija Velija – dijabetolog
Prof.dr. Miralem Musić – neurolog patofiziolog
Doc.dr. Sabaheta Hasić – spec. biohemije
Doc.dr. Emina Kiseljaković- spec. biohemije
Prof.dr. Olivera Batić-Mujaković –spec.porodične medicine
Doc.dr. Larisa Gavran – spec. Porodične medicine
Dr Dževada Kolenda- kardiolog

Cilj našeg djelovanja je multidisciplinaran pristup aterosklerotskim procesima u Bosni i Hercegovini, dijeljenje novih saznanja i saradnja sa svim bliskim udruženjima u Bosni i Hercegovini i svijetu. Naš sfera interesovanja su bazična istraživanja, epidemiologija, dijagnostika, terapija, prevencija ateroskleroze u Bosni i Hercegovini.

Naš zadatak je objavljivanje novih saznanja o aterosklerozi, održavanje stručnih sastanaka , koordinacija u radu različitih medicinskih grana u cilju prevencije ateroskleroze, edukacija mladih kolega, prevodjenje i promoviranje vodiča za pojedine oblasti vezane za aterosklerozu.

11. aprila 2015. je organizovan XXXIII stručni sastanak sa međunarodnim učešćem,održan u Zenici a tema stručnog sastanka je bila „Ateroskleroza od prevencije do tretmana“. Tada je održan Joint meeting UKBiH i Turske asocijacije kardiologa na kojem su pored domaćih stručnjaka predavanja održali Lale Tokgozoglu, O Ergen, M Ersanh, N Koylan, D Ural, N Ozer, M Kayikcioglu.

30. novembra 2015. godine u Geteburgu je održan sastanak nacionalnih predstavnika u screening projektu familijarne hiperholesterolemije FH u okviru Evropskog udruženja za aterosklerozu a pod rukovodstvom Alberico L. Catapano I Kausik Ray.Naša zemlja je aktivni učesnik ovog projekta.Nacionalni predstavnik je prof.dr.Belma Pojskić, a projekat se sprovodi pod okriljem ScreenProFH / web stranica dostupna/. Prijekat je otpočeo sa radom u Zenici uz odobrenje lokalnog etičkog komiteta a dobiveno je odobrenje od ljekarske komore ZeDo kantona da svi doktori koji budu radili na projektu dobiju 5 bodova , a voditelji programa 10 bodova. Daljnja aktivnost je širenje projekta na druge sredine u BiH i saradnja sa zemljama učesnicaama u projektu.

FH dan – 24 septembar

FH- sedmica je godišnja kampanja koja ima za cilj da podigne svijest o ovoj bolesti sa održavanjem mnogobrojnih aktivnosti širom svijeta. FH sedmica je u periodu od 19. do 25. Septembra.

Dan posvećen podizanju svijesti o značaju FH je 24. septembar .

Informacije o tom danu možete naći na adresi FH awareness day.

Pozivamo Vas da održite predavanja na temu FH u svojim sredinama i tako doprinesete širenju saznanja o ovoj nasljednoj bolesti.
Otkrivanjem više slučajeva FH smanjujemo rizik za rana kardiovaskularna oboljenja u FH.

Linkovi /links
ESC Working Group for atherosclerosis
http://www.escardio.org/communities/Working-Groups/atherosclerosis-vascular-biology/Pages/welcome.aspx

EAS
http://www.eas-society.org/

Udruženje/udruga endokrinologa I dijabetologa
http://www.endo.ba/bih/

Udruženje medicinskih biohemičara u Bosni I Hercegovini
http://www.umbbih.ba/sections/39

Dear Working Group for Atherosclerosis of Association of cardiologists in Bosnia and Herzegovina member We write to share with you news from …

Obavještavamo članstvo da je produžen rok za slanje sažetaka za 21. virtualni EAS kongres 2021 do 26. januara 2021. godine Dear Working …

Program Medjunarodnog simpozijuma za aterosklerozu možete vidjeti i na stranici Evropskog udruženja za aterosklerozu EAS , link https://www.eas-society.org/events/EventDetails.aspx?id=1447117&group=  

We would like to give all National Societies and their members the opportunity to take part in our Virtual Congress, so we …

Poštovani, klikom na sliku možete preuzeti/pregledati posljednji newsletter/pismo iz EAS-a. S poštovanjem, Prof.dr.Belma Pojskić

EAS pristup

Poštovane kolegice i kolege, Zadovoljstvo nam je obavjestiti vas da je naše Udruženje postalo član Evropskog udruženja za aterosklerozu – EAS. Ubrzo …