Novosti

Važna Obavijest

PREDMET: Obavještenje  članovima UKBiH  o  činjenicama vezanim za organizaciju aktivnosti pod  krinkom Udruženja   Dana 19.02.2024. god., Prof. dr. Nabil Naser, sa njegove licne e-mail adrese: board.ukubih@gmail.com, je uputio  na lične e-mail adrese članova Udruženja …

Obavještenje

Obavještavamo članstvo UkuBiH da je dana 03.02.2024. godine održana Izborna Skupština UkuBiH i izabrano novo rukovodstvo, predsjednik UkuBiH, Upravni odbor i predsjednik Skupštine. Ranije rukovodstvo je u tehničkom mandatu dok se ne završe svi potrebni …

U periodu od 9.-10. februara 2024. godine Udruženje kardiologa u BiH u Sarajevu će održati međunarodni Simpozijum na kome će se prezentovati najnovije spoznaje iz oblasti dijagnostike i terapije kardiovaskularnih bolesti. Simpozijum će se odvijati …

D N E V N I R E D 1. Izbor i imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika sjednice izborne Skupštine UK u BIH 2. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine UK u BIH i donošenje odluke …

Navedeni su samo projekti koje su dostavili predsjednici RG u svom izvještaju o radu, a koje sam kao  predsjednica UkuBH sa web stranice izdvojila. Pojedini predsjednici RG nisu dostavili izvještaj o radu, a podatke pojedinih …

U subotu 02.12.2023. u Kući srca, zvaničnim prostorijama Udruženja kardiologa u BiH u Ul.Štrosmajerova br.6., Sarajevo, održana je Škola urgentne kardiologije sa radionicom kardioloških vještina. Školu je organizovala Radna grupa za mlade kardiologe UKuBiH u …

Poštovane kolegice i kolege, Obavještavamo Vas da je na sjednici Upravnog odbora UK u BiH koja je održana 04.11.2023. god., donesena odluka da se  redovan godišnja i izborna sjednica Skupštine UK u BiH održi dana …

Radionica DODACI ISHRANI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI, održat će se u Kući Srca, Štrosmajerova 6, Sarajevo 18. Novembra 2023.