Simpozij “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” Bihać

U hotelu Natura Art Resort Lohovo Bihać, u periodu od 27.05 do 28.05.2022. godine održan je naučni skup “Prevencija kardiovaskularnih bolesti”, u organizaciji Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine.

Kardiolozi iz cijele Bosne i Hercegovine su uzeli učešće na seminaru. Odabrani predavači su držali predavanja na teme sprječavanja kardiovaskularnih bolesti i promocija zdravlja u savremenim uslovima urbanog življenja.

Prof. dr. Zumreta Kušljugić, predsjednica Udruženja je zaželjela dobrodošlicu svim prisutnim, te napravila uvod na temu Simpozija. Također je održala govor na teme “Predstavljanje ESC Vodiča 2020-2021” i “Krkina perindopril porodica u svjetlu prevencije KV događaja smanjenjem rizika od KVB”.

Pojasnila je i kako liječiti povišen krvni pritisak i smanjiti rizik srčanih bolesti poput srčanog udara.

Prof. dr. Mirza Dilić održao je predavanje na temu “2021 ESC Vodič o preveniciji KVB – Šta je novo?” Naglasio je da su Kardiovaskularne bolesti (KVB) najveći globalni i zdravstveni problem i vodeći uzrok smrti u svijetu.

Mr. med. sci. Elnur Smajić je održao predavanja na teme “2021 ESC Vodič u prevenciji KVB – Tabele i Skorovi rizika” i “Optimizacijom antihipertezitivne terapije do bolje kontrole arterijskog pritiska”. Poenta njegovog predavanja je bila na prevenciji i načinima poboljšanja zdravlja putem redovne i sadržajne kontrole i normalizacije visokog krvnog pritiska.

Dr. Almin Handanagić je održao predavanja na teme “River (Rivaroxaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja” i “2021 ESC Vodič: Prevencija kod pacijenata sa Dijabetis mellitus tip 2”.

Prof. dr. Sadat Kurtalić je držao predavanja “2021 ESC Vodič: Prevencija kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom”.

Poenta ovog predavanja je bila da je mjerenje arterijskog pritiska osnovna pretraga u postavljanju dijagnoze i stratifikacije bolesnika sa arterijskom hipertenzijom.

Kroz temu “Elanix – nježan prema jetri, snažan prema holesterolu”, objasnio je kako na adekvatan način reagovati u borbi protiv holesterola.

Prof. dr. Jasmin Čaluk je održao predavanje na temu “Ramiprol i Lercanidipin u savremenoj kardiovaskularanoj terapiji”.

Doc. dr. Azra Durak – Nalbantić je, govoreći na temu “Amora – Kombinovani pristup u tretmanu arterijske hipertenzije”, pojasnila da kombinacijom različitih načina i tretmana se može liječiti hipertenzija.

Dr. Zehira Bajramović je temom “Nibel – Beta – blokator dvostrukog djelovanja” pojasnila na koji način spriječiti ubrzani rad srca u liječenju povišenog krvnog pritiska.

Mr. med. sci. dr. Fuad Pajalić je kroz temu “Rosix Combi – Moćno oružje u borbi protiv lošeg holesterola”, govorio o snižavanju nivoa ukupnog holesterola u krvi, “lošeg” holesterola, i masnih tvari koje se nazivaju trigliceridi.

Dr. med. sci. Mirsad Selimović održao je predavanja na temu “Šta je novo u liječenju pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom, osvrt na sličnosti i razlike DOAK-a”.

Mr. med. sci. Adnan Delić je održao predavanje na temu “Rivarox u tretmanu atrijalne fibrilacije.

Doc. dr. Larisa Dizdarević Hudić govorila je na temu prisutnim “Efekti i korist kod vođenje Ezetimiba u terapiji hiperlimpidemije”. Stanje u kojima postoji povišen nivo ukupnog holesterola, holesterola niske gustoće (LDL – holesterola). Posebno je naglasila da se hiperlipidije mogu liječiti promjenom stila prehrane i lijekovima.

Tema prof. dr. Mehmeda Kulića je bila “Telmisartan – jedinstveni antihipertenziv”.

Zaključak

Prof. dr. Zumreta Kušljugić u završnom obraćanju je istekla: Kardiovaskularne bolesti (KVB) su najveći globalni zdravstveni problem i vodeći uzročnik smrtnosti u svijetu. Stoga je neophodna svakodnevna edukacija javnosti i građanstva, kako u prevenciji tako i u svakodnevnom tretmanu ove pošasti. Odgovornost je na nosiocima javnozdravstvenih funkcija, stručnom kadru ali i na medijima što ovakvu vrstu edukacije aktuelizira.

Generalni sponzor: Bosnalijek

Zlatni sponzor: Farmavita i Unifarm

Brozani sponzor: Krka, Galenika i Hemofarm

Ostali sponzori: Servier, LEK, Zentiva, Amicus