Radna grupa mladi kardiolozi

Radna grupa mladi kardiolozi

Milan Gluhović
Predsjednik radne grupe

U subotu 2. Septembra 2023. je održana još jedna radionica u sklopu kontinuirane kardiološke edukacije u organizaciji Radne grupe za mlade kardiologe na …

RADIONICA ATRIJALNA FIBRILACIJA U ORGANIZACIJI RADNE GRUPE ZA MLADE KARDIOLOGE UDRUŽENJA KARDIOLOGA U BIH PARTNER RADIONICE: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA …

HFA Novosti + Anketa

LINK ZA ANKETU

U subotu 20. maja je održana, drugi put ove godine, Radionica kardioloških vještina u organizaciji Radne grupe za mlade kardiologe Udruženja kardiologa …

Vodeći se maksimom da je teorija bez prakse beskorisna a praksa bez teorije opasna, zajedno smo ostvarili još jedan sjajan program edukacije …

Dana 13,03.2023. je održan online sastanak predstavnika mladih Asocijacije za srčanu slabost -HFA Evropskog udruženja kardiologa-ESC i mladih ambasadora HFA (HFA Young …