Radna grupa mladi kardiolozi

Radna grupa mladi kardiolozi

Milan Gluhović
Predsjednik radne grupe

Obavješavamo Vas da u 2022. godini Radna grupa mladi kardiolozi u saradnji sa farmacetskom kućom Berlin Chemie organizuje sljedeće edukativne tečajeve škola: …

Obavještenje o Školi EKG u praksi održanoj 26.03.2022. godine u Kući Srca u Sarajevu U sklopu redovnih aktivnosti vezanih za kontinuiranu medicinsku …