Strategija razvoja UKBiH

Ovaj dokument je kratak pregled sa ciljem da se predstavi UKBiH strateški plan razvoja prema smjernicama ESC-a.

On ne pokušava da pokrije puni obim preduzetih strateških recenzija ili da proširuje mnoge faktore koji su uticali na oblik i pravac plana.

Na sljedećem linku možete preuzeti dokument.

Strategija razvoja UKBiH

Strategic Development Plan 2017 – 2021