O nama

Udruženje kardiologa i angiologa u BiH (UKBiH) je neprofitna medicinska organizacija sa oko 210 članova iz različitih regija BiH (FBiH i RS).

Naša misija je da smanjimo broj kardiovaskularnih bolesti (KVB) u BiH, educiramo postojeći kadar u različitim kardiološkim disciplinama, kako bi svojim znanjem i stečenim umijećem postigli što bolje rezultate u primarnoj i sekundarnoj prevenciji KVB i liječenju kardioloških bolesnika u BiH.

U realizaciji takve misije, mi organizujemo niz znanstvenih, obrazovnih i povezanih aktivnosti sa drugim srodnim udruženjima u BiH, zemljama u regiji, uz praćenje sugestija naše krovne institucije Evropskog udruženja kardiologa (ESC) koji broji 95 000 članova iz 56 zemalja.

Iako je naša misija uvijek bila jasna i dobro definirana, ona je u posljednje vrijeme postala složenija. Stoga je od vitalnog značaja neophodno osigurati da naši strateški prioriteti ostanu i dalje relevanti promjenama u ESC-u. Zbog toga smo u periodu 2013-2016 osigurali zakonsku regulativu (registrovali se u Ministarstvu pravde BiH, usvojili statut i poslovnik o radu).

Zahvalila bih se mnogim učesnicima koji su pomogli razviti ovaj strateški plan razvoja i članovima koji su podržali ovaj proces. Na sljedećim stranicama je dat kratak uvid u sam proces; uvod o strateškom planu razvoja 2017-2021 UKBiH, koji je prilagođen strateškom planu razvoja ESC-a u kome sam aktivno učestvovala u Spring summitu ESC-a .