Edukacija 2022 – obavijest

Obavješavamo Vas da u 2022. godini Radna grupa mladi kardiolozi u saradnji sa farmacetskom kućom Berlin Chemie organizuje sljedeće edukativne tečajeve škola:

  1. Ventrikularne aritmije i iznenadna srčana smrt: 11.06.2022. godine
  2. Akutni koronarni sindrom, dijagnostika i terapija: 17.09.2022. godine
  3. Savremeni pristup dijagnostici i terapiji fibrilacije atrija: 19.11.2022. godine

Svi zainteresovani članovi Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti na e-mail: nbahtic07@gmail.com

Voditelj škole: Milan Gluhović

Predsjednik UKuBiH: Prof. dr. Zumreta Kušljugić