Članovi predsjedništva

Izabrano rukovodstvo UKBiH

prof. dr. Zumreta Kušljugić
Predsjednik UKBiH
prof. dr. Šekib Sokolović
Potpredsjednik UKBiH
doc. dr. Naser Nabil
Predsjednik Skupštine
mr. sci. Elnur Smajić
Sekretar
dr. Mirsad Selimović
Tehnički sekretar
prof. dr. Fahir Baraković
Predsjednik UO
Prof. dr. Mirza Dilić
Član UO
prof. dr. Mehmed Kulić
Član UO
prof. dr. Vjekoslav Gerc
Član UO
prim. dr. Ibrahim Terzić
Član UO
mr. sci. Boris Goronja
Član UO