Održana IV Škola EKG-a u praksi

Dana 11. 06.2022.god. u “Kući Srca” sjedištu Udruženja kardiologa u BiH (UKuBiH) uspješno je održana IV Škola EKG-a u praksi u organizaciji Radne grupe “Mladi kardiolozi”. Tema je bila “Dijagnostika i terapija ventrikularnih poremećaja ritma i iznenadne srčane smrti”. Kroz školu su obrađene teme vezane za epidemiologiju ventrikularni aritmija, ventrikularne aritmije kod nasljednih hereditarnih sindroma, ventrikularne aritmije u prisustvu i odsustvu strukturne bolesti srca, kod ishemijske bolesti srca, terapija ventrikularnih aritmija te ostale teme vezane za tretman ovog poremećaja ritma.

Organizatori Škole I revizori predavanja I dešavanja su Prof. dr. Zumreta Kušljugić (Predsjednik UKuBiH), Prof. dr. Šekib Sokolović (Podpredsjednik UKuBiH), te Mr.sc. dr. Nihad Kukavica (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu). Voditelj škole je bio Mr.sc. dr Milan Gluhović, predsjednik radne grupe Mladi kardiolozi, Udruženja kardiologa u BiH.

Sponzori edukacije je kompanija Berlin Chemie na čelu sa direktorom Nedžadom Kečom i Dženanom Šehović, koji kontinuirano podržavaju programe edukacije Udruženja kardiologa u BiH.

Polaznici su bili mladi kardiolozi iz cijele BiH. Edukaciju je pohađalo 69 mladih ljekara. Predavači su bili Jelena Jovanić (Univerzitetski klnički centar Republike Srpske), Marina Jotić Ivanović (Dom zdravlja Doboj), Milan Gluhović (Centar za Srce Sarajevo), Azra Avdić Salihović (Bayer Medical Institut), Omer Manov (Sveučilišna klinika u Mostaru), Anela Šubo (Opšta bolnica Abdulah Nakaš Sarajevo), Ivana Lalović (Opšta bolnica Srbija IStočno Sarajevo), Jasmina Ćorović Kuburović (Poliklinika Atrijum Sarajevo).

Nakon teoretske edukacije svi polaznici su odradili praktični dio u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo pod mentorstvom direktorice Azre Bašić i Amele Ramadani Podzo i kolega Veladžić Nudžejme, Sanija Bradarića i Merime Hakalović, koji su u svom edukativnom centru kroz tri radionice vježbali liječenje ventrikularnih poremećaja ritma tehnikom elektrokonverzije i defibrilacije.

Naredna škola je planirana krajem septembra na temu Akutni koronarni sindrom- dijagnostika i terapija.

Koristimo priliku da pozovem sve mlade kolege da se pridruže radu radne grupe Mladi kardiolozi Udruženja kardiologa u BiH. Kroz radnu grupu planiramo puno novih projekata uključujući i saradnju sa Evropskim udruženjem kardiologa. Zajedno smo jači i zajedno ćemo lakše postići izvrsnost u kardiologiji kojoj težimo. 

Predsjednik radne grupe Mladi kardiolozi Uku BiH,

Mr. Sc. Dr. Milan Gluhović

Predsjednica UkuBiH, prof. Dr Z. Kušljugić

Sarajevo, 13.06.2022.god.