25/12/2016

Radna grupa za e-kardiologiju

Elnur Smajić
Predsjednik radne grupe
Nihad Mešanović
Potpredsjednik radne grupe
Edin Begić
Član