Radna grupa E-KARDIOLOGIJA

Elnur Smajić
Predsjednik radne grupe
Nihad Mešanović
Potpredsjednik radne grupe
Edin Begić
Član

Prijava za članstvo

Prijavite se za članstvo u radnoj grupi e-kardiologija

PRIJAVA

Tokom nedavno održanog evropskog kongresa kardiologa u Barceloni, od 26.8. do 30.8.2017. godine, radna grupa za e-kardiologiju našeg udruženja, na čelu sa …

Zagreb, 4. 11. 2016. Kao sastavni dio 11. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva održat će se Znanstveni simpozij „E-cardiology: state of the art“ …

U martu mjesecu ove godine, tačnije od 13. -15. marta, 2015. na Internacionalnom Burch Univerzitetu (IBU) u Sarajevu je održana prva konferencija …

U sklopu 10. KONGRESA HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA, od 06-09.11.2014, održat će se i ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA …