Udruženje kardiologa u BiH

Dobrodošli na web stranicu Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Radne Grupe

Radne grupe udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Smjernice

Smjernice
Vodiči

Edukacija

Kontinuirana edukacija
Video prezentacije

EKG U PRAKSI

"EKG U PRAKSI" koristimo kao jedinstvenu priliku za učenje, upoznavanje sa svakodnevnom problematikom iz prakse, kao i razmjenu iskustava među mladim kolegama kardiolozima iz cijele BiH

DOBAR DAN TK – GOST ZUMRETA KUŠLJUGIĆ 12 11 2021