Skupovi

Svjetski Dan Srca 2022

SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022. Dana 29.09.2022. godine Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini će obilježiti Svjetski dan srca. Cilj Udruženja je promocija preventivne kardiologije, kao esencijalnog segmenta djelovanja jednog kliničara. Ispred “Kuće srca” (Štrosmajerova br. 6) će biti organizovana kontrola ipoproteina niske gustoće (LDL), besplatno za građane. LDL predstavlja marker  kardiovaskularnog rizika, te kao takav …

Svjetski Dan Srca 2022 Opširnije »

Održana IV Škola EKG-a u praksi

Dana 11. 06.2022.god. u “Kući Srca” sjedištu Udruženja kardiologa u BiH (UKuBiH) uspješno je održana IV Škola EKG-a u praksi u organizaciji Radne grupe “Mladi kardiolozi”. Tema je bila “Dijagnostika i terapija ventrikularnih poremećaja ritma i iznenadne srčane smrti”. Kroz školu su obrađene teme vezane za epidemiologiju ventrikularni aritmija, ventrikularne aritmije kod nasljednih hereditarnih sindroma, …

Održana IV Škola EKG-a u praksi Opširnije »

EKG u praksi

RADNA GRUPA “MLADI KARDIOLOZI” UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH ORGANIZUJE: KONTINUIRANU KARDIOLOŠKU EDUKACIJU ŠKOLA “EKG U PRAKSI” DECEMBAR 04.2021 | 09:00H KUĆA SRCA ŠTROSMAJEROVA BR.6 SARAJEVO I ONLINE PREKO ZOOM PLATFORME VODITELJI: MILAN GLUHOVIĆ, MIRSAD SELIMOVIĆ ORGANIZACIONI ODBOR: ZUMRETA KUŠLJUGIĆ,ŠEKIB SOKOLOVIĆ, ELNUR SMAJIĆ, MUGDIM BAJRIĆ

Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course, 23-24 January 2021, Bulgaria

Dear colleagues,   The Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course started ten years ago as an annual event. It gathers most prominent European experts in interventional cardiology as faculty and around 120 participants: young cardiologists and doctors from Bulgaria and neighboring countries. The forum aims to give a profound overview to innovations in the …

Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course, 23-24 January 2021, Bulgaria Opširnije »

HFA Winter Meeting 2021, 20-21 January 2021 – Call for abstracts

Dear Presidents of National Heart Failure Societies and Working Groups, The HFA Winter Meeting, organized by the HFA of the ESC, is an exciting event for basic and translational researchers in the cardiovascular field. : www.escardio.org/HFwintermeeting. Due to the current COVID-19 pandemic and the restrictions resulting from it, the 2021 edition of the HFA Winter …

HFA Winter Meeting 2021, 20-21 January 2021 – Call for abstracts Opširnije »

Škola kontinuiranog holter monitoringa

Poštovani članovi, Zadovoljstvo nam je ovim putem Vas obavjestiti da će se u organizaciji UKuBiH ponovo održati „Škola kontinuiranog holter monitoringa“. Mjesto održavanja škole kontinuiranog holter monitoringa je u sjedištu UKuBiH „Kuća srca“, Štrosmajerova br. 6, Sarajevo. U okviru škole pohađat će se teoretska i praktična nastava na aparatima Schiller uz predavače istaknute stručnjake iz …

Škola kontinuiranog holter monitoringa Opširnije »