Admin

Svjetski Dan Srca 2022

SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022. Dana 29.09.2022. godine Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini će obilježiti Svjetski dan srca. Cilj Udruženja je promocija preventivne kardiologije, kao esencijalnog segmenta djelovanja jednog kliničara. Ispred “Kuće srca” (Štrosmajerova br. 6) će biti organizovana kontrola ipoproteina niske gustoće (LDL), besplatno za građane. LDL predstavlja marker  kardiovaskularnog rizika, te kao takav …

Svjetski Dan Srca 2022 Opširnije »

Održana IV Škola EKG-a u praksi

Dana 11. 06.2022.god. u “Kući Srca” sjedištu Udruženja kardiologa u BiH (UKuBiH) uspješno je održana IV Škola EKG-a u praksi u organizaciji Radne grupe “Mladi kardiolozi”. Tema je bila “Dijagnostika i terapija ventrikularnih poremećaja ritma i iznenadne srčane smrti”. Kroz školu su obrađene teme vezane za epidemiologiju ventrikularni aritmija, ventrikularne aritmije kod nasljednih hereditarnih sindroma, …

Održana IV Škola EKG-a u praksi Opširnije »

Simpozij “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” Bihać

U hotelu Natura Art Resort Lohovo Bihać, u periodu od 27.05 do 28.05.2022. godine održan je naučni skup “Prevencija kardiovaskularnih bolesti”, u organizaciji Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine. Kardiolozi iz cijele Bosne i Hercegovine su uzeli učešće na seminaru. Odabrani predavači su držali predavanja na teme sprječavanja kardiovaskularnih bolesti i promocija zdravlja u savremenim uslovima …

Simpozij “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” Bihać Opširnije »

Prvi hibridni EAS kongres u Milanu od 22-25. 05. 2022. godine

Welcome to EAS National Society Presidents’ Hybrid Meeting, at EAS Congress in Milan, May 22, 20.30 CET   We are looking forward to meet all National Societies Presidents at the EAS National Society Presidents’ Hybrid Meeting online or onsite. We have put together an interesting programme for the meeting. You will hear about EAS projects: …

Prvi hibridni EAS kongres u Milanu od 22-25. 05. 2022. godine Opširnije »

World Heart Grants

Dear Members, We would like to remind you that the deadline to submit your applications for the World Heart Grants is Sunday, 15 May. The grants are based on the following categories: Category 1 – 2,000 USD Grant: Projects that celebrate World Heart Day 2022. Category 2 – 10,000 USD Grant: Projects that raise awareness about the link between air pollution and …

World Heart Grants Opširnije »

IN MEMORIAM . Prim. dr. Dario Mott

Udruženje kardiologa u BiH duboko žali zbog iznenadne smrti uvaženog kolege i dugogodišnjeg člana prim. dr. Dario Motta koji je svojim radom u Udruženju educirao brojne naraštaje mladih kardiologa u BiH ostavivši neizbrisiv trag na polju kardiologije. UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BiH

Edukacija 2022 – obavijest

Obavješavamo Vas da u 2022. godini Radna grupa mladi kardiolozi u saradnji sa farmacetskom kućom Berlin Chemie organizuje sljedeće edukativne tečajeve škola: Ventrikularne aritmije i iznenadna srčana smrt: 11.06.2022. godine Akutni koronarni sindrom, dijagnostika i terapija: 17.09.2022. godine Savremeni pristup dijagnostici i terapiji fibrilacije atrija: 19.11.2022. godine Svi zainteresovani članovi Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini mogu …

Edukacija 2022 – obavijest Opširnije »

Obavijest – Drugi internacionalni kongres

Poštovani članovi UKuBiH, U okviru drugog internacionalnog kongresa Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta, HISPA i Svjetskog Udruženja za vaskularno zdravlje ISVH koji je održan u Kongresnom centru Etno Sela Stanišići kod Bijeljine od 1.4.do 3.4.2022. godine, naše Udruženje je održalo zajedničku sesiju. Prof.dr Zumreta Kušljugić, Prof.dr Šekib Sokolović, Mr.sci med Elnur Smajić i Prof.dr …

Obavijest – Drugi internacionalni kongres Opširnije »