Važna Obavijest

PREDMET: Obavještenje  članovima UKBiH  o  činjenicama vezanim za organizaciju aktivnosti pod  krinkom Udruženja

 

Dana 19.02.2024. god., Prof. dr. Nabil Naser, sa njegove licne e-mail adrese: board.ukubih@gmail.com, je uputio  na lične e-mail adrese članova Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje), poruku kojom zakazuje izbornu sjednicu Skupštine Udruženja za subotu, 24.02.2024. god., sa početkom u 12:00 sati, u Hotelu Evropa u Sarajevu.

Poziv koji je članovima Udruženja dostavljen u prilogu e mail poruke od 19.02.2024. god., a kojim je Nabil Naser zakazao održavanje izborne sjednice Skupštine Udruženja za dan 24.02.2024. god. sa početkom u 12:00 sati, u Hotelu Evropa u Sarajevu je neosnovan, nezakonit i suprotan odredbi člana 34 Statuta Udruženja. Ova izjava se temelji na činjenici da je sačinjen i dostavljen članovima UK u BIH od strane neovlaštenog lica Nabil Nasera koji se lažno predstavlja kao Predsjednik Skupštine Udruženja, bez poštivanja propisanih rokova i procedura, zloupotrebom zvaničnog memoranduma Udruženja, bez pečata Udruženja, a sama dostava članovima Udruženja je izvršena putem e mail poruke upućene sa privatne e-mail adrese: board.ukubih@gmail.com, kojom upravlja lično Nabil Naser.

S tim u vezi ovim putem još jednom obavještavamo i podjećamo sve članove Udruženja, kao I zainteresiranu javnost da je izborna sjednica Skupštine Udruženja koja je započeta dana 09.12.2023. god., završena dana 03.02.2024. god. i da su na toj izbornoj sjednici Skupštine Udruženja, glasovima prisutnih članova Udruženja, izabrani i imenovani organi Udruženja i to: Milan Gluhović – Predsjednik Skupštine Udruženja, Belma Pojskić – Predsjednica Udruženja, Zumreta Kušljugić – Predsjednica Upravnog odbora Udruženja, Alen Džubur, Alden Begić, Azra Durak-Nalbantić, Elnur Smajić, Šekib Sokolović i Mugdim Bajrić – članovi Upravnog odbora Udruženja. Svi podaci i dokumenti vazani za izbornu sjednicu Skupštine Udruženja koja je započeta dana 09.12.2023. god., a završena dana 03.02.2024. god., kao i podaci i dokumenti vezani za izbor i imenovanje organa Udruženja na toj sjednici već su javno objavljeni i dostupni na zvaničnoj WEB strani Udruženja “www.ukbih.com”,   te da ih direktno možete pogledati putem linka: Novosti – Udruženje kardiologa u BiH (ukbih.com) .

Osim navedenog, u e-mail poruci od 19.02.2024. god., Nabil Naser lažno se predstavljajući kao Predsjednik Skupštine Udruženja, poziva članove da na zakazanu Skupštinu sa sobom donesu kopiju uplatnice za uplaćenu članarinu za 2024 godinu. U vezi sa navedenim obavještavamo sve članove Udruženja, kao i sva lica koja su zainteresirana da postanu članovi Udruženja u 2024. godini, da nisu dužna da dostavljaju i pokazuju uplatnice za uplaćenu članarinu Nabil Naseru jer on nije ovlašteno lice za prijem novih članova u Udruženje, a niti za produženje članstva dosadašnjim članovima Udruženja.

Ovim putem još jednom obavještavamo i podjećamo sve članove Udruženja, kao i sva lica koja su zainteresirana da postanu članovi Udruženja da je odredbama članova od 15 do 18 Statuta Udruženja, propisano da članovi, kao i sva lica koja su zainteresirana da postanu članovi Udruženja, podnose i dostavljaju Upravnom odboru Udruženja pristupnicu na propisanom obrascu, i/ili uplatnicu za uplaćenu članarinu, a na osnovu kojih Upravni odbor Udruženja donosi odluku kojom se kandidatima odobrava članstvo u Udruženju, odnosno potvrđuje članstvo ranijem članu Udruženja.

Takođe, ovim putem obavještavamo sve članove Udruženja, kao i sva lica koja su zainteresirana da postanu članovi Udruženja, da se isključivo na zvaničnoj web stranici Udruženja: “www.ukbih.com”, kao i putem zvanične e-mail adrese Udruženja: “ukbih@bih.net.ba”, mogu dobiti vjerodostojne informacije o radu Udruženja, kao i informacije o provođenju aktivnosti vezanih za održavanje godišnjih ili izbornih sjednica Skupštine Udruženja, kao i ostale informacije od značaja za rad Udruženja.

 

U Sarajevu, dana 21.02.2024. god.