NOVOSTI U KARDIOLOGIJI (Update in cardiology) Prva obavijest

U periodu od 9.-10. februara 2024. godine Udruženje kardiologa u BiH u Sarajevu će održati međunarodni Simpozijum na kome će se prezentovati najnovije spoznaje iz oblasti dijagnostike i terapije kardiovaskularnih bolesti.
Simpozijum će se odvijati tokom dva dana:

09.02.2024.god.  Joint Meeting sa Udruženjem kardiologa  Sjeverne Makedonije;
Radionica „Procjena funkcije lijeve i desne komore; 2D, 3D, Strain“ na UZ aparatu
sa pacijentima (broj mjesta je ograničen na 10 učesnika, obavezna prijava)

10.02.2024.god.  Joint Meeting sa Udruženjem kardiologa Turske, uz satelitske simpozijume farmaceutskih kuća.

Molimo farmaceutske kuće i firme da akivno uzmu učešće u nastupajućem Simpozijumu i da svojim prisustvom i aktivnim aganžmanom prezentuju svoja najnovija dostignuća u oblasti kardiologije.

Organizacioni i naučni Odbor Simpozijuma:
Prof.dr. Zumreta Kušljugić
Prof.dr. Belma Pojskić
Prof.dr. Šekib Sokolović
Prof.dr. Larisa Dizdarević-Hudić
Doc.dr. Azra Durak-Nalbantić
Doc.dr. Mirsad Selimović
Mr.sci. Elnur Smajić
Mr.sci. Milan Gluhović

Predsjednik organizacionog i naučnog Odbora Simpozijuma:
Prof.dr Zumreta Kušljugić
Predsjednica Udruženja kardiologa u BiH

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA

 

JOINT MEETING ASSOCIATION CARDIOLOGY NORTH MACEDONIA & ASSOCIATION OF CARIOLOGIST IN B&H 17:00h-19:00h

 

 

09.02.2024.god.

Predsjedavajući/Chairman: Prof.dr. Marijan Bosevski, prof.dr. Zumreta Kušljugić)

17:00h-17:15h: Otvaranje Simpozijuma/Opening of the Symposium (prof.dr.Zumreta Kušljugić, Prof,dr. Marijan Bosevski)
17:15h-17:30h: Stratifikacija rizika u plućnom embolizmu/Risk stratification in Pulmonary Embolism (Prof.dr. Marijan Bosevski) MK
17:30h-18:45h: Zatajenje srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom u 2023.: Izazovi i Prilike /Heart Failure with preserved ejection fraction management in 2023: Challenges and Oppurtunities (Doc.dr. Irena Mitevska) MK
18:45h-19:00h: Novine u dijagnostici i terapiji srčane slabosti/Update in diagnostics and therapy in heart failure (Prof.dr.Larisa Dizdarević-Hudić) BiH

19:00h-19:15h Radionica: Procjena funkcije lijeve i desne komore; 2D, 3D, Strain/Assessment of left and right ventricular function; 2D, 3D, Strain (Mr.sci.dr. Milan Gluhović) BiH

  • Radionica na UZ aparatu sa pacijentima (broj mjesta je ograničen na 10 učesnika, obavezna prijava)/Workshop on the ultrasound machine with patients (the number of places is limited to 10 participants, registration is mandatory)

 

10.02.2024.god.

09:00h-09:15h: Satelitski Simpozijumi farmaceutskih firmi
09:15h-09:30h: Satelitski Simpozijumi farmaceutskih firmi
09:30h-09:45h: Satelitski Simpozijumi farmaceutskih firmi
09:4hh-10:00h: Satelitski Simpozijumi farmaceutskih firmi

JOINT MEETING TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY & ASSOCIATION OF CARIOLOGIST IN B&H 10:00h-12:30h

 

Predsjedavajući/Chairman: Prof.dr. Muzaffer Degertekin i Prof.dr. Zumreta Kušljugić)

10:15h-10:30h: Otvaranje Meetinga/The opening of the Meeting
10:30h-10:45h: Kompleksne koronarne intervenice; LM i CTO procedure/Comlex coronary interventions; LM and CTO Procedures (Prof.dr. Muzaffer Degertekin), TR
10:45h-11:00h: Novosti u dijagnostici i terapiji arterijske hipertenzije/Update in diagnosis and therapy in arterial hypertension (Prof.dr. Šekib Sokolović), BIH
11:00h-11:15h: Novosti u imaging tehnikama srca/Advance cardiac echo imaging (Prof. Gamze Babur-Guler), TR
11:15h-11:30h: Dijagnostika i terapija fibrilacije atrija/Diagnosis and therapy of atrial fibrilation (Mr.sc. Elnur Smajić) BiH

Kafe pauza (15min)

Predsjedavajući/Chairman: Prof.dr. Belma Pojskić, Prof. dr. Bulent Mutlu)

11:45h-12:00h: Pulmonalna hipertenzija/Pulmonary intervention  (Prof. Bulent Mutlu) TR
12:00h-12:15h: Transtiretinska amiloidna kardiomiopatija/Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy-ATTR (Prof.dr. Belma Pojskić) BIH
12:15h-12:30h: Strukturalne srčane intervencije ili TAVI/Structural Heart Desease or TAVI (Prof. Can Yucel Karabay) TR
12:30h-12:4h: Smjernice ESC za 2023.godinu u menadžmentu endokartditisa-Šta je novo?/2023 ESC guidelines for the menagement of endocarditis-What is new? (Doc.dr. Azra Durak-Nalbantić), BIH

12:45h-13:15h: Satelitski simpozijum generalnog sponzora

13:15h: Zatvaranje Simpozijuma
13:15h: Ručak za učesnike