Poziv za nastavak Skupštine 2023 – 2024

D N E V N I R E D

1. Izbor i imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika sjednice izborne Skupštine UK u BIH
2. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine UK u BIH i donošenje odluke o imenovanju predsjednika Skupštine UK u BIH;
3. Izbor i imenovanje predsjednika UK u BIH i donošenje odluke o imenovanju predsjednika UK u BIH;
4. Izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora UK u BIH i donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora UK u BIH;
5. Izbor i imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje UK u BIH;

Poziv za nastavak skupstine 2023-2024 UK u BIH