Admin

Informacija o sastanku Upravnog Odbora UKuBiH, Tuzla, 06.11.2022.

Na sastanku UO UKuBiH, Tuzla, 06.11.2022. izvršena je detaljna analiza 9. Kongresa UKuBiH sa međunarodnim učešćem, održanog u Sarajevu, 13-16.10.2022. Zaključak: UO UKuBiH, nakon detaljne analize, zaključuje da je ukupan rezultat Kongresa izuzetno uspješan, imajući u vidu da je učestvovalo više od 500 učesnika, 44 pozvana predavača iz inostranstva, zatim Predsjednici svih Radnih grupa Udruženja. …

Informacija o sastanku Upravnog Odbora UKuBiH, Tuzla, 06.11.2022. Opširnije »

Poziv članovima Udruženja

Poštovani, U ime predsjednice UKuBiH ponovo šaljemo dopis svim članovima UK sa željom da se aktiviraju u radu UK. Naša vizija i misija je edukacija aktivnog i pasivnog članstva i nadamo se da će u 2023. godini biti više prijedloga za edukaciju. Lijep pozdrav, SEKRETARI UKuBiH

SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022.

Dana, 29.09.2022. godine u organizaciji Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini je obilježen “Svjetski dan srca”. Članovi udruženja, zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta u Sarajevo, kao i sa studentima “School of Medicine, Sarajevo School of Science and Technology”” su sproveli kontrolu lipoproteina niske gustoće (eng. low-density lipoprotein, LDL) građanima grada Sarajeva, kontrolisali krvni pritisak, razgovarali …

SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022. Opširnije »

Svjetski Dan Srca 2022

SVJETSKI DAN SRCA, 29.09.2022. Dana 29.09.2022. godine Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini će obilježiti Svjetski dan srca. Cilj Udruženja je promocija preventivne kardiologije, kao esencijalnog segmenta djelovanja jednog kliničara. Ispred “Kuće srca” (Štrosmajerova br. 6) će biti organizovana kontrola ipoproteina niske gustoće (LDL), besplatno za građane. LDL predstavlja marker  kardiovaskularnog rizika, te kao takav …

Svjetski Dan Srca 2022 Opširnije »

Održana IV Škola EKG-a u praksi

Dana 11. 06.2022.god. u “Kući Srca” sjedištu Udruženja kardiologa u BiH (UKuBiH) uspješno je održana IV Škola EKG-a u praksi u organizaciji Radne grupe “Mladi kardiolozi”. Tema je bila “Dijagnostika i terapija ventrikularnih poremećaja ritma i iznenadne srčane smrti”. Kroz školu su obrađene teme vezane za epidemiologiju ventrikularni aritmija, ventrikularne aritmije kod nasljednih hereditarnih sindroma, …

Održana IV Škola EKG-a u praksi Opširnije »

Simpozij “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” Bihać

U hotelu Natura Art Resort Lohovo Bihać, u periodu od 27.05 do 28.05.2022. godine održan je naučni skup “Prevencija kardiovaskularnih bolesti”, u organizaciji Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine. Kardiolozi iz cijele Bosne i Hercegovine su uzeli učešće na seminaru. Odabrani predavači su držali predavanja na teme sprječavanja kardiovaskularnih bolesti i promocija zdravlja u savremenim uslovima …

Simpozij “Prevencija kardiovaskularnih bolesti” Bihać Opširnije »

Prvi hibridni EAS kongres u Milanu od 22-25. 05. 2022. godine

Welcome to EAS National Society Presidents’ Hybrid Meeting, at EAS Congress in Milan, May 22, 20.30 CET   We are looking forward to meet all National Societies Presidents at the EAS National Society Presidents’ Hybrid Meeting online or onsite. We have put together an interesting programme for the meeting. You will hear about EAS projects: …

Prvi hibridni EAS kongres u Milanu od 22-25. 05. 2022. godine Opširnije »

World Heart Grants

Dear Members, We would like to remind you that the deadline to submit your applications for the World Heart Grants is Sunday, 15 May. The grants are based on the following categories: Category 1 – 2,000 USD Grant: Projects that celebrate World Heart Day 2022. Category 2 – 10,000 USD Grant: Projects that raise awareness about the link between air pollution and …

World Heart Grants Opširnije »