Program edukacije ljekara

Poštovane kolegice i kolege,

Tokom zadnjeg stručnog sastanka u saradnji sa Turskim udruženjem kardiologa dogovorili smo niz edukacija za naše članove, prvenstveno mlade kardiologe, u Republici Turskoj. S obzirom da postoji mogućnost neodobravanja dužih odsustava s posla, dogovoreno je da edukacije budu u trajanju 3 do 7 efektivnih dana. Po posebnim zahtjevima za edukacije čije trajanje je znatno duže potrebno je iste obrazložiti, poželjno je imati saglasnost poslodavca i klinike domaćina u Republici Turskoj. Edukacije i smještaj će biti u organizaciji Udruženja kardiologa R Turske, a cijenu prevoza (povratna  avionska karta) će snositi  doktor/ica koji ide na edukaciju. Molimo sve zainteresirane članove kao i one koji žele biti članovi UKuBiH da  u roku 15 dana pošalju svoju prijavu sa podacima kao i temu edukacije na jeziku naroda BiH i engleskom jeziku uz kratki opis nivoa dosadašnjeg znanja iz oblasti u kojoj se želi educirati.

Voditelji ovog programa će  razmotriti pristigle  prijave, kontaktirati Udruženje kardiologa Republike  Turske a  realizacija edukacija će dalje ovisiti o organizaciji edukacija Udruženja kardiologa Republike Turske.

Molimo da pošaljete podatke na info@ukbih.com, predmet: Edukacija u Republici Turskoj

  • Jezik prijave: B/H/S ili engleski;
  • Ime i prezime;
  • Godine života;
  • Specijalizacija/subspecijalizacija;
  • Ustanova/firma u kojoj ste zaposleni;
  • Akademsko zvanje;
  • Dosadašnje edukacije i stručne aktivnosti;
  • Član UKuBiH;
  • Oblast željene edukacije;
  • Kontakt: email i/ili telefon.

Očekujemo da će ovaj program edukacija  doprinijeti unapredjenju znanja iz raznih kardioloških oblasti u BiH  i omogućiti nove oblike saradnje sa  ovako značajnim i prestižnim udruženjem.

Srdačan pozdrav

Voditelji programa edukacije

Prof.dr Belma Pojskić

Prof.dr Zumreta Kušljugić

Doc.dr. Azra Durak Nalbantić