Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH Tuzla

Familiar hypercholesterolemia awareness raising road show

Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH

 

Tuzla Utorak 18.04.2023.g. u 17:45 h

OTVARANJE SIMPOZIJA

17:45 Obraćanje predsjednice Udruženja kardiologa u BiH prof.dr Zumrete Kušljugić
17:45 Familijarna hiperholesterolemija epidemiologija, prevalenca i aterosklerotska kardiovaskularna bolest; Zumreta Kušljugić
17:55 Kako prepoznati, kada i kako liječiti familijarnu hiperholesterolemiju Belma Pojskić
18:10 Farmakološki pristup liječenju hiperlipoproteinemija; Elnur Smajić
18:20 Značaj organizacije FH pacijenata Mirza Oruč
18:30 Jesu Ii trigliceridi faktor rizikaza kardiovaskularna oboljenja?; Fahir Baraković
18:40 Sponzorska predavanja farmaceutske kompanije Bosnalijek
18:55 Sponzorska predavanja farmaceutske kompanije Krka
19:10 Sponzorska predavanja farmaceutske kompanije Farmavita