Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH Tuzla

Familiar hypercholesterolemia awareness raising road show

Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH

 

Tuzla Utorak 18.04.2023.g. u 17:45 h

OTVARANJE SIMPOZIJA

17:45 Obraćanje predsjednice Udruženja kardiologa u BiH prof.dr Zumrete Kušljugić
18:00 Familijarna hiperholesterolemija epidemiologija, prevalenca i aterosklerotska kardiovaskularna bolest; Zumreta Kušljugić
18:15 Kako prepoznati, kada i kako liječiti familijarnu hiperholesterolemiju Belma Pojskić
18:30 Značaj organizacije FH pacijenata Mirza Oruč
18:45 Jesu Ii trigliceridi faktor rizikaza kardiovaskularna oboljenja?; Fahir Baraković
19:00 Sponzorska predavanja farmaceutske kompanije Krka “Roswera-vrhunski RSV za vrhunske rezultate”; Elnur Smajić