Radionica atrijalne fibrilacije

U subotu 2. Septembra 2023. je održana još jedna radionica u sklopu kontinuirane kardiološke edukacije u organizaciji Radne grupe za mlade kardiologe na temu atrijalne fibrilacije. U realizaciji teorijskog dijela radionice su bile uključene kolege iz najvećih zdravstvenih centara u BiH, Omer Manov i Anita Glavinić iz Sveučilišne klinike u Mostaru, Džan Horozić i Omer Jusić iz Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, Miron Marjanović iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Anela Šubo i Faris Kadić iz Opšte bolnice Sarajevo, te Zerina Suljić, Mirza Babić, Tarik Altumbabić, Ajla Altum Babić, te Amra Avdić iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Za praktični dio radionice su bile zadužene kolege iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Organizacioni odbor škole su činili prof. Dr Zumreta Kušljugić, Dr. Marina Vučijak i Mr. sc. Dr Milan Gluhović. Voditelji Škole su bili mr.sc.dr. Milan Gluhović i prof. dr. Zumreta Kušljugić.
Sponzor radionice je bila kompanija Berlin Chemie. 
Bilo nam je zadovoljstvo da u Kući srca, zvaničnim prostorijama Udruženja kardiologa u BiH, ugostimo mlade kolege iz cijele Bosne i Hercegovine, da ih edukujemo iz ove veoma važne oblasti, te da ih pozovemo da uzmu aktivno učešće u aktivnostimo Udruženja kardiologa u BiH, Radne grupe za mlade kardiologe, te aktivnostima Evropskog Udruženja kardiologa. 
Naredna radionica će se baviti temama iz urgentne kardiologije i planirana je za posljednju subotu u novembru ove godine.