OBAVIJEST I POZIV ZA GODIŠNJU I IZBORNU SKUPŠTINU UKUBIH

Poštovani članovi UKuBiH,

Obaviještavamo Vas da je na sjednici UO UKuBiH koja je održana 04.11.2023 godine, donešena odluka i određen datum održavanja godišnje i izborne Skupštine UKuBiH dana 09.12.2023 godine u 12 sati u Kući Srca – Štrosmajerova br. 6, Sarajevo.

Materijali za godišnju radnu Skupštinu: Izmjena statuta UKuBiH, Poslovnik o radu Skupštine dostavit će se svim članovima 30 dana prije održavanja Skupštine. Sve vaše sugestije na novi Statut i Poslovnik o radu skupštine, možete dostaviti na e-mail adresu UkuBiH (info@ukbih.com).

Na izbornoj Skupštini će se birati: predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, tehnički sekretar, Upravni odbor, predsjednici radnih grupa i nacionalni koordinatori UKuBiH (jer je svim sadašnjim članovima rukovodstva istekao mandat).

Za sve navedene pozicije mogu se kandidirati svi članovi UKuBiH koji su svojim dosadašnjim zalaganjem i radom dali najveći doprinos u radu Udruženja u skladu sa kriterijima bodovanja iz Poslovnika o radu skupštine UKuBIH, (ako ga prihvatite na godišnjoj Skupštini).

Ovim putem pozivamo članove UKuBiH da pošalju svoje kandidature. Uz kandidature potrebno je poslati kompletnu biografiju (CV) i detaljan program rada za UKuBiH.

Obavezno u kandidaturi navesti vaše aktivnosti u radu u UKuBiH u posljednih 10 godina (radionice, simpozijumi, kongresi, škole itd, a izbjegavati lična predstavljana na domaćim i međunarodnim skupovima koji nisu predmet bodovanja).

Svi kandidati za navedene pozicije UKuBiH dužni su uz kandidaturu dostaviti svoju strategiju rada i razvoja Udruženja u pisanoj formi, CV i navesti dosadašnje aktivnosti rada u UKuBiH. Kandidatura ostaje otvorena do 24.11.2023 godine.

Potrebne dokumente trebate dostaviti predsjedniku Upravnog odbora na mail adresu UKuBiH (info@ukbih.com).

Sve blagovremeno pristigle kandidature sa strategijama rada i razvoja Udruženja, razmatrat će Upravni odbor. Predsjednik Skupštine UO Udruženja će nakon verifikacije ispravnosti kandidatura od strane UO UKuBiH, dostaviti finalni spisak kandidata za sve navedene pozicije sa ostalim potrebnim podacima (pisanu kandidaturu i program strategije rada i razvoja Udruženja). Svim članovima UKuBiH ćemo blagovremeno dostaviti kandidature na uvid i postaviti ih na web stranici UKuBiH.

Srdačan pozdrav

Predsjednik UO
Prof.dr. Fahir Baraković

Predsjednik Skupštine
Prof.dr. Nabil Naser