Obavijest za kandidaturu predsjednika

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

Obaviještavam Vas da je na sjednici UO UKuBiH koja je održana 04.11.2023 godine, donešena odluka i određen datum održavanja radne i izborne Skupštine UKuBiH dana 09.12.2023 godine u 12 sati u Kući Srca – Štrosmajerova br. 6, Sarajevo.

S tim u vezi želim istaći da se za predsjednika Udruženja mogu kandidirati istaknuti članovi Udruženja koji su ljekari specijalisti interne medicine ili subspecijalisti kardiologije  i koji su svojim dosadašnjim zalaganje i radom dali najveći doprinos u radu Udruženja u skladu sa kriterijima bodovanja iz Poslovnika o radu skupštine UKuBIH.

Na osnovu člana 56, 56 a, b i c Statua UKuBiH, ovim putem pozivam članove UKuBiH da pošalju svoju kandidaturu. Uz kandidaturu potrebno je poslati kompletnu biografiju (CV) i detaljan programa rada.

Svi kandidati za predsjednika Udruženja dužni su uz kandidaturu dostaviti svoju strategiju rada i razvoja Udruženja u pisanoj formi. Kandidatura ostaje otvorena od primitka ovog obaviještenja do 24.11.2023.godine.

Kandidaturu, CV i program rada poslati na mail UKuBiH: info@ukbih.ba

Sve blagovremeno pristigle kandidature sa strategijama rada i razvoja Udruženja, Predsjednik Skupštine dostavlja UO Udruženja radi verifikacije, a nakon verifikacije ispravnosti kandidature od strane UO UKuBiH finalni spisak kandidata sa ostalim potrebnim podacima (pisanu kandidaturu i program strategije rada i razvoja Udruženja) se dostavljaju  delegatima koji čine Skupštinu uz poziv za izbornu sjednicu Skupštine.

Srdačan pozdrav

Predsjednik Skupštine

Prof.dr. Nabil Naser