Škola urgentne kardiologije

U subotu 02.12.2023. u Kući srca, zvaničnim prostorijama Udruženja kardiologa u BiH u Ul.Štrosmajerova br.6., Sarajevo, održana je Škola urgentne kardiologije sa radionicom kardioloških vještina. Školu je organizovala Radna grupa za mlade kardiologe UKuBiH u saradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. CME bodove za ovaj događaj je verifikovala Liječnička/Ljekarska komora Kantona Sarajevo.Sponzori su bili Kompanije Berlin Chemie Broma bel.
 
U okviru škole je pored radionice defibrilacije, kardioverzije, transkutanog pejsinga, adultne i pedijatrijske kardiopulmonalne reanimacije, po prvi put u Bosni i Hercegovini održana i radionica FOCUS ultrazvuka na malom portabilnom ultrazvučnom  aparatu Kompanije Kosmos USA.
 
Školu je pohađalo 50 ljekara koji su došli iz primarnih, sekundarnih i tercijarnih zdrsvstvenih ustanova iz cijele Bosne i Hercegovine.
 
Zahvaljujemo se našim predavačima na uloženom trudu, takođe našim partnerima i sponzorima u ovom projektu a posebno predsjednici UKuBiH na kontinuiranoj podršci programima edukacije za mlade ljekare.