Radna grupa e-kardiologija aktivna na predavanjima

Tokom nedavno održanog evropskog kongresa kardiologa u Barceloni, od 26.8. do 30.8.2017. godine, radna grupa za e-kardiologiju našeg udruženja, na čelu sa predsjednikom radne grupe, je aktivno participirala u naučnom dijelu kongresa. Naime, predsjednik radne grupe za e-kardiologiju, Elnur Smajić, je bio jedan od dva moderatora na poster sesiji “Big Data”, a koja je održana u utorak 29.8.2017. godine od 10 do 11 sati.

Tokom poster sesije prezentirano je 7 radova. Vođena je aktivna diskusija. Moderatori su izabrali najbolji rad. Izabrani rad je od grupe autora iz Italije pod nazivom: “Automated classification of health app into medical specialties by using text analytics”.

“Big Data” su sastavni dio našeg svakodnevnog rada, služe za: predviđanje bolesti srca, individualizirano, prema pacijentu skrojeno liječenje, poboljšanje kvalitete života i nova otkrića/dostignuća. Glavna karakteristika “Big Data” su 4 slova “V” (engl. volume, variety, velocity, veracity), a to su: veličina, različitost, protočnost, i kvalitet podataka. Jedna od bitnih karakteristika je dostupnost podataka, zaključak je moderatora. (više na www.escardio.org).

Na slici su sa lijevo na desno: Elnur Smajić- BiH, Enrico Caiani- Italija (prezentator najboljeg rada na poster sesiji), Goran Krstačić- Hrvatska.

Također, na XXI kongresu Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom na Zlatiboru od 19-22.10.2017. godine, predavanje je održao i doc. dr. sc. Nihad Mešanović, na temu “Future trends in e-cardiology”.

Na slici: Doc. dr. sci. Nihad Mešanović (drugi s desna).