Prva konferencija medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini (CMBEBiH 2015)

U martu mjesecu ove godine, tačnije od 13. -15. marta, 2015. na Internacionalnom Burch Univerzitetu (IBU) u Sarajevu je održana prva konferencija medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini (CMBEBiH 2015), u organizaciji društva za biološki i medicinski inžinjering u Bosni i Hercegovini. CMBEBiH 2015 je bila međunarodnog karaktera sa generalnom porukom “Proširite svoje horizonte kroz biomedicinski inžinjering”. Cilj konferencije je bio da se fokusira na polja medicinskog i biološkog inžinjeringa: biomedicinska obrada signala, snimanje i obrada slika, zdravstvena informatika, e-zdravstvo i telemedicina, biosenzori i bioinstrumentarij, biomaterijal, biomehanika, robotika i minimalno invazivne operacije, inžinjering kardiovaskularnog, respiratornog i endokrinog sistema, molekularni, celularni i inžinjering tkiva, klinički inžinjering i procjene zdravstvene tehnologije, te biomedicinska inžinjerska obrazovanja. Konferencija je poslužila kao forum za istraživače iz akademske zajednice, medicinskih i bioloških institucija i industrije.

Članovi radne grupe za e-kardiologiju Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini (UKuBiH) su aktivno učestvovali sa predavanjima:

Meldijana Omerbegović u plenarnoj sesiji VI- INŽINJERING KARDIOVASKULARNOG, RESPIRATORNOG, ENDOKRINOG SISTEMA sa naslovnom temom“Heart rate variability in assessment of autonomic nervous system function in preoperative period”,

Nihad Mešanović u plenarnoj sesiji II- BIOMEDICINSKE SLIKE I OBRADA SLIKE sa naslovnom temom“Three Dimensional Airway Tree Segmentation from Computed Tomography Lung Images”,

Elnur Smajić u plenarnoj sesiji X- BIOINFORMATIKA, E-ZDRAVLJE I TELEMEDICINA II sa naslovnom temom “Overview for computer aided detection of aortic diseases”.