ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA I UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH

U sklopu 10. KONGRESA HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA, od 06-09.11.2014, održat će se i ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA I UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH, sa sljedećim predavanjima (07.11.2014):

17:30 – 18:45

ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA I UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH _

JOINT SYMPOSIUM OF E-CARDIOLOGY WORKING GROUPS OF THE CROATIAN CARDIAC SOCIETY AND ASSOCIATION OF CARDIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Predsjedatelji _ Chairmen G. Krstačić /Zagreb, HR/, E. Smajić /Tuzla, BiH/

17:30 – 17:45

ELEKTROKARDIOGRAM – OD ŽIČANOG GALVANOMETRA DO FRAKTALA_

ELECTROCARDIOGRAM – FROM STRING GALVANOMETER TO FRACTAL ANALYSIS

M. Bergovec /Zagreb, HR/

17:45 – 18:00

RAČUNALNO POTPOMOGNUTO DIJAGNOSTICIRANJE U BOLESTIMA AORTE _

COMPUTER AIDED DETECTION OF AORTIC DISEASES

E. Smajić /Tuzla, BiH/

18:00 – 18:15

TEORIJA KAOSA I TEORIJA STRUNE U KARDIOLOGIJI _

THE CHAOS THEORY AND STRING THEORY IN CARDIOLOGY

G. Krstačić /Zagreb, HR/

18:15 – 18:30

MOBILNE TEHNOLOGIJE I KARDIOLOGIJA _ MOBILE TECHNOLOGIES AND CARDIOLOGY

M. Ivanuša /Zagreb, HR/