Radionica Atrijalna Fibrilacija

RADIONICA ATRIJALNA FIBRILACIJA

U ORGANIZACIJI

RADNE GRUPE ZA MLADE KARDIOLOGE

UDRUŽENJA KARDIOLOGA U BIH

PARTNER RADIONICE: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO