Poremećaji srčanog ritma kod djece i odraslih

Poštovani,

Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i ove godine obilježila je Svjetski dan srca čiji je moto:

Krenite putem zdravog srca

Simpozij na temu

POREMEĆAJI SRČANOG RITMA KOD DJECE I ODRASLIH

Simpozij je održan u četvrtak, 26. septembra/rujna 2013. godine sa početkom u 10,00 sati
u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, 71000 Sarajevo