XXX stručni sastanak

Poštovani članovi UKBiH,

Na sastanku Predsjedništva UKBIH, održanog u Tuzli 1. juna 2013., odlučeno je da se XXX stručni sastanak UKBiH održi u Sarajevu 11. oktobra 2013, u maloj sali hotela Grand.
Tema sastanka je ”Prevencija kardiovaskularnih oboljenja”.