Naučni simpozijum povodom svjetskog dana srca 2013. u Mostaru „KARDIOVASKULARNE BOLESTI“

Mjesto održavanja: Hotel Bristol, Mostar

Datum održavanja: 27.09.2013. (petak) od 18,00 – 20,30 h

Radno predsjedništvo:

Mustafa Hadžiomerović

Emir Fazlibegović

Ivan Knezović

Samra Međedović

Diana Zelenika

Voditelj:

Emir Fazlibegović, sekretar UK HNK/Ž

18,10–18,25

KVB u svijetu i kod nas, šta je novo?

Emir Fazlibegović, Mustafa Hadžiomerović, Samra Međedović, Mostar

18,25–18,35

Ateroskleroza-osnova KVB

Mustafa Hadžiomerović, Emir Fazlibegović, Samra Međedović, Mostar

18,35–18,45

Koronarna bolest na čelijskom nivou

Samra Međedović, Mustafa Hadžiomerović, Emir Fazlibegović, Mostar

18,45–18,55

Energetika hroničnog srčanog zatajivanja

Danijel Pravdić, Mostar

18,55–19,05

ESC smjernice 2013 za hipertenziju, šta je novo!

Diana Zelenika, Mostar

19,05–19,15

Ehofarmakološki stres test u procjeni aortne stenoze

Adis Muslibegović, Mostar

19,15 – 19,25

Prevencija kontrastom inducirane nefropatije sa Na-Ca citratom

Ivica Markota, Ivica Brizić, Dr Zrinko Prskalo, Darko Markota,

Boris Starčević, Monika Tomić, Mostar

19,25 – 19,35

Nova antiagregaciona terapija u KVB

Mirjana Vasilj, Mile Volarić, Fila Raguž, Danijela Ćuk, Mostar

19,35 – 19,45

Uticaj depresije na koronarnu bolest srca

Ante Bošnjak, Goran Đuzel, Igor Rudež, Mate Čavar, Tomislav Cvitković, Mostar

19,45 – 19,55

Procjena KV rizika u ambulanti porodične medicine

Muhamed Abd el Gafar, Konjic i Benjamin Palić, Mostar

Galeriju slika krosa održanog povodom svjetskog dana srca u Mostaru možete pregledati na sljedećem linku.