Škola kontinuiranog holter monitoringa

Poštovani članovi,

Zadovoljstvo nam je ovim putem Vas obavjestiti da će se u organizaciji UKuBiH ponovo održati „Škola kontinuiranog holter monitoringa“.

Mjesto održavanja škole kontinuiranog holter monitoringa je u sjedištu UKuBiH „Kuća srca“, Štrosmajerova br. 6, Sarajevo.

U okviru škole pohađat će se teoretska i praktična nastava na aparatima Schiller uz predavače istaknute stručnjake iz pomenute oblasti. Nastava će se izvoditi 14.3., 20.3., 21.3. i 28.3.2020. godine.

Ispit će se održati 28.3.2020. godine.

Pravo na pohađanje škole ostvaruju svi članovi UKuBiH i drugi ljekari koji se žele edukovati iz oblasti holter- monitoringa.

Cijena škole po polazniku iznosi 1000 KM + PDV. Prijave se mogu izvršiti putem maila info@ukbih.com ili elnur.smajic@ukctuzla.ba ili na telefon dr Elnur Smajić 061/185-437 do 3.3.2010. godine.

Broj polaznika je ograničen na 30.

Uplata se vrši na račun UKuBiH:

Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini, Štrosmajerova br. 6, 71000 Sarajevo

Broj računa: 1990500059030609, Sparkasse bank

Sa naznakom škola kontinuiranog holter monitoringa.

 

Srdačan pozdrav,

Dr Elnur Smajić