Poziv članovima Udruženja

Poštovani,

U ime predsjednice UKuBiH ponovo šaljemo dopis svim članovima UK sa željom da se aktiviraju u radu UK. Naša vizija i misija je edukacija aktivnog i pasivnog članstva i nadamo se da će u 2023. godini biti više prijedloga za edukaciju.

Lijep pozdrav,

SEKRETARI UKuBiH