Održana 5. Škola EKG-a u praksi

U “Kući srca” u Sarajevu 03.12.2022. godine održana je 5. Škola EKG-a u praksi, na temu “Dijagnostika i terapija atrijalne fibrilacije”. UKuBiH sa random grupom Mladi kardiolozi od 2020. Godine organizuje Škole EKG u praksi, a od 2022.godine Škola je organizovana u sklopu kontinuirane kardiološke edukacije (KKE), koju I dalje vodi navedena radna grupa, čiji je voditelj I predsjednik mr.sc.dr. Milan Gluhović, spec.interne medicine. Organizatori Škole su UKuBiH (predsjednica prof. Zumrete Kušljugić, sekretan UK Elnur Smajić, doc. Nerma Resić I dr. Sanko Pandur) i Milan Guhović. Sve Škole koje su održane u 2022.godini podržane su od strane Kompanije Berlin Chemie kao sponzora, na čelu sa Dženanom Šehović.

Predavači 5. Škole EKG-a su bili ljekari iz cijele BiH: Ivana Lalović iz Opšte bolnice Srbija Istočno Sarajevo; Emina Karavelić i Faris Kadić iz Opšte bolnice Abdulah Nakaš Sarajevo; Merjema Karavdić i Milan Gluhović iz Specijalne kardiovaskularne bolnice Centar za srce Sarajevo; Begajeta Čaušević i Nedim Jagodić iz Kliničkog univerzitetskog centra Tuzla; Džan Horozić iz Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo; Benjamin Palićiz Sveučilišne klinike Mostar, te Miralem Đešević iz Poliklinike Eurofarm.

Menadžment atrijalne fibrilacije u različitim kliničkim scenarijima ostaje izazov, u šta smo se mogli uvjeriti iz održanih predavanja, koja su pomogla da polaznici škole povećaju svoju kliničku odvažnost u pristupu pacijentima sa ovom aritmijom, ali isto tako shvate koliko je bitan skrining pacijenata, rano otkrivanje prisustva ove aritmije, razliku između kontrole ritma i frekvence, važnost antikoagulantne terapije i mnoge druge bitne elemente uspješnog menadžmenta pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom.

Ponosni smo na našu EKG školu, ponosni smo što se koncept mladi za mlade pokazao veoma uspješnim i ponosnu smo na mlade ljude koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme da prošire svoje znanje, jer razumiju da je to njihova obaveza prema sebi, profesiji i našim pacijentima.

Predsjednik Radne grupe mladi kardiolozi Udruženja kardiologa u BiH

Mr sc. dr Milan Gluhović

Predsjednica Udruženja kardiologa u BiH

Prof. dr. Zumreta Kušljugić, FESC