Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH

Familiar hypercholesterolemia awareness raising road show

Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH

 

Petak 27.01.2023 u 18:00h

OTVARANJE SIMPOZIJA

18:00 Obraćanje predsjednice Udruženja kardiologa u BiH prof.dr Zumrete Kušljugić
18:10 Familijarna hiperholesterolemija Belma Pojskić
18:30 Značaj organizacije FH pacijenata Mirza Oruč

Obraćanje medijima

Subota 28.01.2023. u 09:00h

Radno predsjedništvo: Zumreta Kušljugić, Mehmed Kulić, Resić Nerma

09:00 Familijarna hiperholesterolemija epidemiologija, prevalenca i aterosklerotska kardiovaskularna bolest; Zumreta Kušljugić
09:15 Pretilost-riziko factor za razvoj ateroskleroze u pedijatrisjkoj populaciji; Senka Mesihović-Dinarević
09:30 Homozigotna familijarne hiperholesterolemije; Alden Begić
09:45 Farmakološki pristup liječenju hiperlipoproteinemija; Azra Durak Nalbantić
10:00 Lipofereza, indikacije i tretman; Amra Macić Džanković:
10:15 Jesu li trigliceridi faktor rizika za kardiovaskularna oboljenja?; Mirsad Selimović
10:30 Značaj lipoproteina A Lp(a); Belma Pojskić
10:45 “Nova terapijska opcija u tretmanu hiperholesterolemije”. prof.dr. Alen Džubur, sponzorsko predavanje kompanije Novartis.