Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Lipidološki kurs – Bukurešt

U periodu od 21-23.11.2018 . je održan kurs iz lipidologije u Bukureštu, Rumunija u organizaciji Evropskog udruženja za aterosklerozu I Rumunskog kardiološkog udruženja , radne grupe za aterosklerozu. Predavači su bili  eminentni evropski stručnjaci iz oblasti lipidologije , a iz naše zemlje dva predavanja je održala prof.dr.  Belma Pojskić. Informacije o ovom dogadjaju možete naći na stranici www.EAS.org. Teme su bile najnovija saznanja o aterosklerozi, aterosklerotskim kardiovaskularnim bolestima, epidemiologiji, tretmanu,registrima,  prevenciji. Naročito je bilo interesantno predavanje prof. Zlatka Frasa iz Republike Slovenije koji je govorio o preventivnom programu u Sloveniji koji godišnje košta manje od godišnje propisanih hipolipemika. S obzirom da u našoj  zemlji su još uvijek dostupni hipolipemici samo statini  I  da su , na žalost, nedovoljno iskorišteni u tretmanu navešćemo nekoliko značajnih podataka o njima I njihovim sporednim efektima u cilju ohrabrenja liječnika I pacijenata da koriste ove lijekove. Svi podaci potiču iz analiza preko 200 meta studija, a originalni članci su ponudjeni I  mogu se pročitati na   stranici EAS.

Novi Vodič iz dislipidimija će biti prezentovan na sljedećem Evropskom  kongresu kardiologa u Parizu.

Pacijenti sa dokumentovanom CAD trebaju biti tretirani sa statinima, u skladu sa preporukama iz  ESC/EAS smjernica za menadžment dislipidemije.

Cilj tretmana je LDL-C <1.8 mmol/L i/ili >50%  sniženja ako ciljni nivo ne može biti postignut. (ESC Guidelines for SCAD, 2013)

Statini su povezani sa umjerenim rizikom za novonastali dijabetes, 1 slučaj na 1000 pacijenata  godišnje  dok preveniraju 5 novih kardiovaskularnih dogadjaja. Veći rizik za dobijanje dijabetesa imaju pacijenti  sa metaboličkim sindromom, ali se mora uzeti u obzir da je njihov rizik za dobijanje dijabetesa veliki I bez terapije sa statinima.  Statini  kao I nizak LDL-C ne utiču na kognitivnu funkciju , ne povećavaju rizik za Alzheimerovu bolest, vaskularnu demenciju, bilo koju demenciju ili  Parkinsonovu bolest. Statini nisu povezani sa klinički signifikantnim pogoršanjem bubrežne funkcije . Ukoliko se pojavi umjereno povećanje  ALT  kod asimptomatskih pacijenata koji uzimaju statine  to nije klinički  relevantn. KOd prisutne steatoze ili nealkoholne masne jetre gdje  zbog osnovnog oboljenja  je prisutno umjereno povećanje ALT. statini ne dovode do daljnjeg pogoršanja jetrene funkcije.  Pojava klinički značajnog oštećenja jetre zbog uzimanja statina je iznimno rijetko. Statini smanjuju rizik za prvi ili naknadni ishemijski  moždani udar za  15-35% po mmol/L  smanjenja  LDL-C. U  randomiziranim kliničkim studijama nije potvrdjen nalaz iz SPARCL studije koja je sugerirala da postoji mali porast hemoragijskog moždanog udara   kod pacijenata koji su već imali moždani udar a koji su na terapjji sa statinima.Liječnici trebaju biti oprezni kod procjene ranog prijavljivanja mišićnih bolova kod pacijenata na statinima, I trebaju ispitati I druge razloge za to.Lipid-Lowering Arm  ASCOT-LLA Study Group je komparirala  incidencu 4 različita  sporedna efekta  statina I zaključila do necebo efekat  može objasniti veću incidence prijave slabosti mišića u observacionim nego u randomiziranim studijama (Adverse effects of statin therapy: perception vs. the evidence – focus on glucose homeostasis, cognitive, renal and hepatic function, haemorrhagic stroke and cataract A joint consensus statement from the European Society of Cardiology and the European Atherosclerosis Society Task Force. 27 April 2018).