Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH Zenica

Familiar hypercholesterolemia awareness raising road show

Kampanja podizanja svijesti o familijarnoj hiperholesterolemiji – FH

 

Hotel Zenica, Zenica 15.03.2023.g. u 18h

OTVARANJE SIMPOZIJA

17:45 Obraćanje predsjednice Udruženja kardiologa u BiH prof.dr Zumrete Kušljugić
18:00 Familijarna hiperholesterolemija epidemiologija, prevalenca i aterosklerotska kardiovaskularna bolest; Zumreta Kušljugić
18:15 Kako prepoznati, kada i kako liječiti familijarnu hiperholesterolemiju Belma Pojskić
18:30 Značaj organizacije FH pacijenata Mirza Oruč
18:45 Farmakološki pristup liječenju hiperlipoproteinemija; Azra Durak Nalbantić
19:00 Aspirin protect . Ekrema Mujarić sponzorsko predavanje kompanije Bayer
19:05 “Roswera-vrhunski rosuvastain za vrhunske rezultate!” Subhija Prasko sponzorsko predavanje kompanije KRKA