Završen šesti kongres kardiologa i angiologa BiH

U Tuzli je u subotu završen Šesti kongres kardiologa i angiologa BiH i Drugi kongres medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine BiH održan u organizaciji Udruženja kardiologa BiH, a pod pokroviteljstvom ANUBiH i Univerziteta u Tuzli. Prema ocjenama sudionika, Kongres je bio vrlo uspješan, uz odlična plenarna predavanja i stručne radionice. Prezentovane su teme iz oblasti neinvazivne i invazivne kardiologije, kardiovaskularne hirurgije i e-kardiologije. Takođe, je predstavljeno i sedam novih vodiča Evropskog udruženja kardiologa (ESC) za dijagnostiku i liječenje srčanih bolesti. Kongresu je prisustvovalo više od 1500 učesnika i 120 pozvanih predavača iz zemalja regiona i svijeta kao i iz Bosne i Hercegovine.

„Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni, jer smo na Kongresu imali eminentne stručnjake iz cijelog svijeta. Oni su nam iznijeli najnovija saznanja iz brojnih oblasti kardiologije, a posebno mjesto zauzimale su teme o prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Ono što je najvažnije, imali smo korisne i zanimljive diskusije i ostvarili smo izuzetne kontakte sa kardiolozima iz cijelog svijeta. Sigurna sam da ćemo sa mnogima od njih ostvariti i dužu saradnju“, rekla je predsjednica organizacionog i naučnog odbora prof.dr. Zumreta Kušljugić.

Poznati eksperti u Tuzli
Stručni i naučni doprinos kongresu dao je i predsjednik Evropskog udruženja kardiologa, prof. dr Panos Vardas koji je predstavio ESC smjernice za arterijsku hipertenziju. Govoreći o realnom stanju u Evropi i kretanju kardiovaskularnih oboljenja, a uzimajući u obzir činjenicu da ona predstavljaju globalni problem, kao i da 200 miliona ljudi širom svijeta ima visok rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti, prof.Vardas ocjenio je kongres u Tuzli kao izvanrednu priliku za usvajanje novih znanja i primjenu savremenih pristupa u liječenju.
Jedno od pozvanih predavanja održao je i istaknuti njemački kardiohirurg, porijeklom iz Tuzle, prof.dr. Miralem Pašić. „ Organizacija kongresa je na visokom nivou, želim iskazati zadovoljstvo što sam imao čast biti jednim od pozvanih predavača. Smatram da znanje ima vrijednost tek kada se podjeli sa drugim ljudima“, rekao je prof.dr. Pašić, koji na kongresu prezentovao jednu od najaktuelnijih tema iz oblasti kardiohirurgije, a riječ je o transkateterskoj implantaciji aortalne valvule. Prof.dr. Pašić je direktor klinike Deutsches Herzzentrum iz Berlina, a trenutno obavlja i funkciju profesora na Univerzitetu Humboldt u Berlinu.
Pozitivnu ocjenu kongresu dao je i dr. Giuseppe D. Ancona, kardiolog iz Italije. Govoreći o kardiologiji u Italiji dr. Ancona je istakao da je ona vrlo razvijena i vrlo dobro organizirana. „Mi smo zasigurno jedan od lidera kada su u pitanju inovacije u intervenciji u kardiologiji i još uvijek ulažemo velike napore da se ide naprijed u akademskom i naučnom smislu“, rekao je dr. Ancona.

Novi članovi Evropske asocijacije kardiologa
Kongres je bio prilika i za predstavljanje novih članova Evropske asocijacije kardiologa iz radne grupe za e-kardiologiju. Riječ je o dipl.ing.el.Nihadu Mešanoviću, mr.sc. i dr. Elnuru Smajiću, mr.med.sc. koji su jedini članovi Evropske asocijacije kardiologa u oblasti e-kardiologije iz Bosne i Hercegovine. Tim povodom je po prvi puta, održan zajednički sastanak radnih grupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine iz oblasti e-kardiologije. Na sastanku su prezentovane teme iz primjene informatike u medicini, sa posebnim osvrtom na primjenu informacionih tehnologija u kardiologiji, naprednoj obradi medicnske slike kao i najnovijim dostignućima i standardima u medicinskoj informatici.

Prof.dr.Kušljugić predsjednica Udruženja kardiologa BiH
Nakon ceremonije zatvaranja Šestog kongresa kardiologa i angiologa BiH održana je izborna skupština Udruženja kardiologa BiH na kojoj je za predsjednika Udruženja izabrana prof.dr. Zumreta Kušljugić, za generalnog sekretara dr. Elnur Smajić, mr.med.sc., a za blagajnika prof.dr. Fahir Baraković. Naredne tri godine Udruženje će raditi i djelovati u Tuzli.

Kvalitetne sesije posvećene sestrinstvu
Kroz sedam sesija posvećenih sestrinstvu prezentirano je 61 stručno izlaganje, od čega su 16 održali pozvani predavači iz Srbije i Hrvatske, a 45 predavači iz Bosne i Hercegovine. Poseban akcenat stavljen je na prevenciju kardiovaskularnih bolesti i značaj prevencije faktora rizika. Jedna od sesija je bila posvećena savremenom pristupu u pedijatrijskoj kardiologiji u kojoj su sagledani mnogobrojni aspekti ovog područja. Pored toga, prezentovani su standardi u zdravstvenoj njezi pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom, od početka boli u grudima, pa do rehabilitacije bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda. Kroz temu, sestrinstvo u kardiohirurgiji, predstavljena je organizacija zdravstvene njege na Klinici za kardiohirurgiju, sa sestrinskim intervencijama kod duboke venske tromboze, sestrinskim procedurama u jedinici kardio-intenzivne njege, preko zadataka perfuzioniste u timu, do najnovijih iskustava u zdravstvenoj njezi kod transplantacije srca. U sesiji o interventnoj kardiologiji dat je prikaz različitih metoda kao što su koronarografija, pace maker, koronarni stent, te invazivni monitoring. Na kongresu je bilo riječi i o standardizovanim sestrinskim postupcima u zbrinjavanju pacijenata sa hroničnim bolestima u kardiologiji gdje su aktuelna izlaganja govorila o ulozi i značaju medicinskih sestara u pripremi pacijenta za transezofagijalnu ehokardiolografiju, u praćenju pulsne oksimetrije i metaboličkog sindroma.
Drugi kongres medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine BiH završen je održavanjem okruglog stola, na kome se raspravljalo o smjernicama za rad medicinskih sestara/tehničara i na kojem su doneseni zaključci, te prioritetan zadatak da se formira Udruženje medicinskih sestara i tehničara u kardiologiji i kardiovaskularnoj medicini Bosne i Hercegovine.