XXXI STRUČNI SASTANAK SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini i Radna grupa za arterijsku hipertenziju UKuBiH organizuju XXXI stručni sastanak sa međunarodnim učešćem, koji će se održati 12. aprila 2014. godine u hotelu ”Kostelski buk”, Kostela-Bihać.

Tema stručnog sastanka je ”Arterijska hipertenzija: nova dostignuća”.