Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Poziv za ljetnu školu o arterijskoj hipertenziji

Evropsko Udruženje za Hipertenziju (ESH) organizuje ljetnu školu u Snagovu, blizu Bukurešta u Rumuniji u Septembru od 9.–15. 2017. godine.
ESH pokriva troškove kursa, smještaja i hrane, dok prevoz nije obezbijeđen.
ESH odobrava maksimalno 1 do 2 kandidata iz jedne države.
Molimo sve kandidate da se jave Prof. dr. Šekib Sokoloviću na email: sekib@bih.net.ba ili na 061159009 i pošalju svoj CV na email do 01.Aprila 2017.g.