Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

ESC Guidelines Coordinators Meeting – IZVJEŠTAJ

Poštovane kolegice i kolege,

U periodu 29-30.01.2019. je održan ESC Guidelines Coordinators Meeting odnosno sastanak nacionalnih koordinatora za ESC vodiče u Evropskoj kući srca u Sophia Antipolis , Francuska, na kojem smo pristustvovale kao BiH predstavnici nacionalnog koordinatora za vodiče prof Z. Kušljugić

Inače od 28-31.01.2019 je u Evropskoj kući srca je upriličena tzv. ESC Scientific Affairs Week, tokom koje su održani sastanci za EORP registre, ESC vodiče i edukacijske konferencije.

Sastanak je otvorio i vodio ugledni prof .Stephan Windecker, koji je glavni ESC koordinator za vodiče. zajedno sa Veronicom Dean i predsjednicom ESC-a Barbarom Casadei. Na sastanku se razgovaralo o odobrenju i implementaciji vodiča od strane pojedinih zemalja, a kao što već znate, UK BIH redovno vrši odobrenja ili tzv. endorsement vodiča, te prevodi džepna izdanja vodiča koju su predstavljeni na našem kongresu u septembru 2018. Već smo poslali endorsement ili odobrenja za aktuelna džepna izdanja vodiča I prijavili da ćemo ih sve prevesti do narednog kongresa kardiologa BiH.

Govorilo se o promoviranju i upotrebi ESC vodiča u formi aplikacije za pametne telefone kojim putem se ista široko popularizirala, a i lakše je dostupna za široku u svakodnevnu upotrebu.

Jedna od kontraverzi sastanka, koja je dovela do interesantne polemike i podijeljenih mišljenja, je bila da li ili ne uvesti u vodiče i tzv. cost-benefit analizu. Većina zemalja je bila protiv toga jer smatraju da se mi trebamo baviti isključivo medicinskim argumentima i ne ulaziti u razmatranja ekonomskih aspekata. Neki su naveli da bi se to moglo navesti sa strane kao dodatni podatak, a da ne utiče na sam nivo preporuke. Mi smo bili mišljenja da za zemlje u razvoju, poput naše zemlje, cost benefit analiza pri izradi i korištenju smjernica ima veliki značaj. Ne moramo se njom isključivo voditi, ali je ne trebamo ni u potpunsoti zanemariti.

Sastanak je bio produktivan i uspješan, sa zanimljivom diskusijom i interaktivnim učešćem.

Srdačan pozdrav

doc dr .Larisa Dizdarević-Hudić

Irma Bijedić, dr.med.

Kontakt e-mail: ldhudic@gmail.com.ibijedic@gmail.com