Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

EAS-FHSC Simpozijum o familijarnoj hiperholesteromiji

Poštovane kolegice i kolege,

EAS-FHSC Simpozijum  o familijarnoj hiperholesterolemiji je održan u Varšavi  25-27.  novembra 2016.  Naša zemlja je bila zastupljena sa članom  naučnog odbora  ovog skupa prof.dr. Belmom Pojskić.  Trodnevni simpozijum  je bio posvećen  skriningu, dijagnostici i tretmanu pacijenata sa familijarnom hiperholesterolemijom. Predvodili su ga vodeći stručnjaci iz ove oblasti iz centralne i istočne Evrope a teme su bile iz oblasti epidemiologije, genetike, dijagnostike, skrininga, FH djece, tretmana, registara, terapeutskih strategija, implementacije vodiča, ozbiljne ili homozigotne FH. Održano je nekoliko radionica gdje su  razmjenjena mišljenja o  EAS FH Studies Collaboration . Postignut je dogovor da se podaci iz svih zemalja skupljaju u jednom centru u Imperial College London, Velika Britanija, čuvajući anonimnost pacijenata i poštujući pravo svih zemalja na vlasništvo svojih podataka. Svi podaci će dobiti svoj medjunarodni identifikacioni broj  i analize i rezultati će biti dostupni svima koji učestvuju u  internacionalnoj studiji.

Nekoliko važnih podsjećanja u vezi sa FH:

– Svi problemi počinju u  djetinjstvu

– Ukoliko dijete ima LDL>5 mmOl/l, te nakon dvomjesečne dijete ponovljeni LDL >5 mmol/l (190 mg/dl) onda vjerovatno ima FH ( treba odbaciti druge uzroke hiperlipidemije)

– Ukoliko je roditelj  imao ranu kardiovaskularnu bolest i visok LDL, LDL > 4 mmol/l ( 160 mmol/l) kod  djeteta govori za vjerovatnu HF

– Ukoliko je kod roditelja dokazana FH  genetskim testiranjem  a dijete ima LDL> 3,5 mmol/l ( 130 mmol/l)  , onda dijete ima FH

– Terapija kod djece uključuje : dijetu, statine u dobi od 8 do 10 godina, mjerenje Lp(a), kontrole rasta i  razvoja djece  u lipidnim centrima za djecu

– Skrining :  Najraniji skrinig se radi u Sloveniji, kod djece od 5 godina a koji imaju ukupni holesterol veći od 6 mmol/l. U SAD je prepočen skrinig djece čiji roditelj je imao ranu kardiovaskularnu bolest  u dobi od 9 do 11 godina. Preporučuje se obaviti skrining u  terminu uobičajene provjere zdravlja djeteta te zajedno sa redovnom  imunizacijom .

– Povišen LDL-C od ranog djetinjstva ima snažno kumulativno djelovanje na proces ateroskleroze i rano ispoljavanje kardiovaskularne bolesti

– Homozigotni FH  -HoFH   u odnosu na osobe sa urednim LDL imaju:

-100x veći rizik za ranu KVB

-u dobi od 20 do 29 godina muškarci  129 x a žene 48  x  veći rizik za ranu KVB.

– Heterozigotni FH- HeFH sa LDL> 8 mm/l imaju  vrlo visik rizik za  KVB neovisno o drugim faktorima rizika kao što je  pušenje, hipertenzija, dijabetes, porodična histroija rane aterosklerotske kardiovaskularne bolesti.

– Cilj tretmana je smanjenje LDL za  50 %, idealno da je LDL < 2,5 mmol/l, odnosno < 1,8 mmol/l kod  prisustva napredovale  subkliničke ili kliničke aterosklerotske bolesti.

 

Pozivamo vas da se pridružite skrining projektu za FH u BiH

Kontakt: prof.dr.Belma Pojskić , Kantonalna bolnica Zenica

E mail:  dr-belmapojskic@kbze.ba