Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Besplatne kotizacije za ESC kongres 2017 u Barseloni

Poštovani članovi UKuBiH,

Evropsko kardiološko društvo nudi 25 besplatnih kotizacija za ljekare ispod 36 godina. Kandidati koji ispunjavaju ovaj kriterij treba da pošalju ime, prezime, datum rođenja, email adresu i kopiju lične karte na ukbih@bih.net.ba.

ESC nudi i pokrivanje troškova putovanja za one kandidate kojima su odobreni apstrakti za ESC kongres 2017. Više informacija možete pronaći na linku:

http://www.escardio.org/Education/Career-Development/Grants-and-fellowships/Basic-science-travel-grants-for-ESC-Congress