Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

5. kongresa kardiologa Republike Srpske

Poštovani,

podsjećamo Vas da je novi termin održavanja 5. kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem od 24. do 26. septembra 2021.godine. Kongres će se održati u Banja Luci u skladu sa epidemiološkom situacijom i važećim propisima Republike Srpske.

Detalji vezani za kongres i on line registracija su dostupni na sajtu http://kardiolozirs.org/v-kongres-kardiologa-republike-srpske-5th-congress-of-the-republic-of-srpska-society-of-cardiology-with-international-participation-3/

Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Molimo da ovu informaciju proslijedite zainteresovanim kolegama.